Coaching og NLP

KONTAKT OSS

 

Coaching

Coach var egentlig navnet på en vogn, lagd i landsbyen Kocs i Ungarn. Vognen skulle hjelpe viktige personer å komme fra et sted til et annet. Coaching var en reise for å nå et mål- en destinasjon.

Dette er fremdeles et godt bilde på coaching. Det vil si; coaching er egentlig to reiser som foregår samtidig. Gjennom den indre reise blir vi mer kjent med og utvikler våre egne talenter, verdier og styrker. Gjennom den ytre reise blir vi mer kjent med de muligheter som omgivelsene og livet inviterer til. Hele livet blir en reise der vi kontinuerlig må foreta valg. Vi må retolke den situasjon vi er i, reformulere mål, prøve ut nye virkemidler, overvinne hindringer, få tilbakemelding og hele tiden lære av prosessen.

 

Hva er coaching?

Coaching er en samtale til hjelp for å lykkes. Mer presist er coaching en handlingsorientert dialog, for å utfordre og støtte et individ eller team, til å utvikle sin tenke-, være- og læremåte, samt følelser, for å nå viktige personlige og organisatoriske mål.

 

 • Coachen stiller åpne spørsmål, lytter aktivt, antyder handlingsalternativer, bidrar til mestringstro, oppfordrer til handling, og gir tilbakemelding
 • Coachi, den som coaches, er ansvarlig for å velge og realisere mål; coachen er ansvarlig for valg av metode; begge er ansvarlig for å utvikle en god relasjon
 • En mentor gir råd. Coachen skal ikke gi råd. Coachen kan imidlertid nevne ulike alternativer, slik at coachi kan velge

 

Hvorfor coaching?

Individet har store ressurser i form av kreativitet og skjulte talenter, men klarer kanskje ikke alltid å utvikle sitt potensial alene. Mange har lett for å ødelegge for seg selv med negative tanker og destruktivt selvsnakk, og andre igjen opplever at livet er på stedet hvil.

 

De fleste av oss trenger gode hjelpere som kan utfordre og støtte oss til å lykkes og leve et liv i balanse.

Coaching inviterer til å reflektere over det livet du lever, vurdere mål, identifisere dilemmaer og gjennomføre tiltak.

 

Hvordan coache?

Coaching er å jobbe systematisk for å nå mål gjennom skrittvise læreprosesser. Det finnes ulike fremgangsmåter. Mange vil ha en eller flere av følgende faser:

 

 • Identifisere problemet: Hvordan vil du presisere utfordringen du står overfor?
 • Velge ut målet: Hva ønsker du å oppnå på kort og lang sikt med denne samtalen?
 • Identifisere alternativer: På hvilke måter kan du nå målet?
 • Vurdere konsekvensene? Hva er positive og negative konsekvenser av alternativene?
 • Beslutte: Hva velger du å gjøre?
 • Implementere: Hvordan vil du gjennomføre dette alternativet?
 • Identifisere og overvinne barrierer: Hva kan hindre deg i å nå målet? Hvordan vil du løse dette?
 • Evaluere: Hva ble resultatet? Hva lærte du? Hva vil du gjøre annerledes neste gang?

 

Coaching er imidlertid ingen mekanisk prosess der vi lykkes, gitt at vi følger metoden. Coach og coachi må ha tillit til hverandre. Uten tillit skjer det ingen utvikling. Det må utvikles en aksepterende atmosfære, der man kan vise sine svakheter, snakke om dilemmaer og gjøre seg sårbar.

 

Coachen må også bidra til å utvikle coachis mestringstro. Det vi virkelig tror på og som vi jobber sterkt for, kan lett bli realiteter. Coachen må dessuten utfordre coachi til å prøve ut sine tanker. Å ha mot til å teste ut det du tror på, er et kjernepunkt i coaching. Diagnose, analyse, målsetting og planer kan lett bli en erstatning for handling. Vi må overvinne"knowing-doing" gapet for å kunne lære og finne frem til våre egne løsninger.

 

Coaching utfordrer oss til å se vår livssituasjon gjennom nye linser og leve ut en ønsket fremtid. For å lykkes må vi bygge gode relasjoner og knytte sterke nettverk.

 

 

Har du tro på deg selv? Setter du gode inspirerende mål? Tør du kalle en spade for en spade?

 

 

Hva er NLP?

 

NLP er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. Det er en metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.

 

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre alle våre ressurser. Metodikken er unik på sitt felt – den menneskelige funksjon. Den hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Det kan være for eksempel tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier.

 

NLP metodikken hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene vi ønsker eller trenger for å nå våre mål.

 

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering.

 

Nevro – fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.

 

Lingvistisk – fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og ord skaper form og gir resonans.

 

Programmering – fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

 

NLP bruker ens selvbilde og innstilling til å skape forandringer og fremme vekst. Hvis en person føler seg hjelpeløs i forhold til et tema, kan vedkommende slutte å lete etter løsninger.

 

Hvis han eller hun derimot lærer å se situasjonen og sin egen evne på en annen måte, vil nye muligheter og løsninger umiddelbart være tilgjengelig.

 

Hva du kan oppnå med hjelp av NLP

 

 • skape de forandringene du vil ha
 • oppdage hva du virkelig vil
 • bli dyktig til å skape god kontakt med andre mennesker
 • bli god til å sette deg mål
 • finne motivasjonen og livsgleden din
 • kommunisere så du blir forstått
 • skape nye adferdsstrategier
 • løse indre konflikter og frigjøre ressurser
 • få motivasjon og entusiasme
 • skape selvtillit
 • gi slipp på angst og andre uønskede følelser
 • få tilgang til dine egne ressurser – ditt potensial
 • lage mål – og nå dem
 • bli venn med deg selv
 • personlig vekst

 

Programmering står for hvordan vi setter våre mål og danner våre tanke- og handlingsmønstre.

 

Hos oss kan vi tilby deg:

 

 • Personligcoaching
 • Helsecoaching
 • Ledercoaching
 • Karrierecoaching
 • Teamcoaching

 

 

 

 

 

Coaching og NLP

TheraPhi Norge

Foged Falchs vei 51

8800 Sandnessjøen

TheraPhi Norge sine produkter, tjenester og behandlinger må aldri føre til at du ser bort fra legens råd, utsetter eller avslutter medisinsk behandling uten legens samtykke.Theraphi Norge tar ikke ansvar for endret helse og livskvalitet eller endringer i eventuelle tilegnede sykedommer.

Eventuelle helse-messige endringer kan således kun tilskrives ditt eget engasjement, din innsats og endringer i din livspraksis.

All Rights Reserved AquaConsult DA © 2017

917 17 904

post@theraphi.no