Polaritetsterapi

KONTAKT OSS

Polaritetsterapi

Beskrivelse av metoden

Polaritetsterapi er en helhetlig behandlingsform som både kan benyttesved kroniske og akutte lidelser og for å forebygge sykdom. Behandlingen går ut på å stimulere og balansere energien i kroppen og bygger kort oppsummert på følgende fire hoveddeler:

 

1. Behandlingsteknikker, dvs kroppsbehandling, som stimulerer og balanserer kroppens energier for å løse opp energiblokkeringer.

2. Fysiske polaritetsøvelser som stimulerer og opprettholder fri flyt av energi i kroppen.

3. Helseoppbyggende kosthold og rensende dietter for å avgifte kroppen.

4. Positiv tenkning med hovedvekt på den virkning våre tankemønstre har på både vår fysiske og psykiske helse.

 

Fordi polaritetsterapien omfatter alle disse fire hoveddelene, er den en behandlingsform som har innvirkning på både helse og livsstil.

 

Polaritetsterapi skal bidra til å fjerne årsaken til sykdommen/lidelsen og er ikke bare symptomorientert. Behandlingsmetoden bygger på at det eksisterer et samspill mellom kropp og sinnl. En enkelt endring i en tankeprosess eller innstilling kan gi seg utslag i en fysiologisk endring. Behandlingen bygger også på at kroppen er en helhet hvor alle delene på en eller annen måte er forbundet med hverandre.

 

Helt sentralt i polaritetsterapien står arbeidet med kroppens energier (livsenergi). Fra alle kulturer finner vi oppfatninger om livsenergi eller vitalkraft som er tilstede og gjennomstrømmer alt liv og som virker inn på livsprosessene.

 

Polaritetsterapien bygger på at alt i universet, også vi mennesker, er gjennomstrømmet av livsenergi. Energien beveger seg og gjennom-strømmer og eksisterer i alt. Mest mulig fri flyt av disse energiene er en forutsetning for god helse og velvære såvel fysisk som psykisk. Sykdom forårsakes av mangel eller ubalanse i livsenergiene. Sunnhet er balanse, dvs når energiene beveger seg fritt og alle systemene i kroppen fungerer slik de skal gjøre.

Polaritetsbegrepet har sammenheng med oppfatningen om at energi utspringer fra en nøytral kilde og at bevegelse bare kan komme i stand gjennom forholdet mellom to motsatte felt eller poler, positiv og negativ. Dette forholdet kalles polaritet. I kinesisk filosofi blir dette grunleggende polaritetsforholdet kalt yin og yang.

 

Den positive polen har en høyere, mer intens frekvens enn den negative. Forholdet mellom disse to polene skaper bevegelse. For at vi f eks skal få elektrisitet, må energien gå fra den positive til den negative polen og tilbake igjen. Fra kjemien vet vi at atomet består av nøytrale, positive og negative energier som står i et dynamisk forhold til hverandre. Selv enkeltcellene i kroppen har en elektrisk spenningsforskjell mellom cytoplasma (cellesaften) inne i cellen og væsken utenfor cellen (ekstracellulærvæsken

 

Passer for mennesker som ønsker velvære/avspenning/lindring/energibalansering. Passer også for mennesker som bl.a ønsker lindring for søvnvansker, hodepine, muskelspenninger, nedstemthet, fordøyelsesbesvær, stress.

 

 

 

 

TheraPhi Norge sine produkter, tjenester og behandlinger må aldri føre til at du ser bort fra legens råd, utsetter eller avslutter medisinsk behandling uten legens samtykke.Theraphi Norge tar ikke ansvar for endret helse og livskvalitet eller endringer i eventuelle tilegnede sykedommer.

Eventuelle helse-messige endringer kan således kun tilskrives ditt eget engasjement, din innsats og endringer i din livspraksis.

All Rights Reserved AquaConsult DA © 2017