Hva er TheraPhi

TheraPhi Norge

Foged Falchs vei 51

8800 Sandnessjøen

TheraPhi Norge sine produkter, tjenester og behandlinger må aldri føre til at du ser bort fra legens råd, utsetter eller avslutter medisinsk behandling uten legens samtykke.Theraphi Norge tar ikke ansvar for endret helse og livskvalitet eller endringer i eventuelle tilegnede sykedommer.

Eventuelle helse-messige endringer kan således kun tilskrives ditt eget engasjement, din innsats og endringer i din livspraksis.

All Rights Reserved AquaConsult DA © 2017

Hva er TheraPhi

Theraphi er et kraftfullt dobbelt – konjugert* - plasma lys/ infralyd bioaktivt felt.

 

TheraPhi utgjør et kraftfullt balanserende plasma-skapende felt med 2-to retnings-kontrollerte «sol-lamper», sammenknyttet og par-avhengige.

 

Selve plasmarør-arrangementet brukt i denne «tidsreverserende/ foryngelses konjugering* er avbildet med bemerkelsesverdig nøyaktighet i eldre egyptiske stein-relieff. Den er avbildet som fase-konjugert*, sentripetal**, negentropisk***. (se bildet under)

 

* Konjugert = par-avhengig.

Konjugert ~ fra latin conjugatus, conjugare; som betyr: «Å binde noe sammen i et par».

** Sentripetal kraft = en kraft innover mot sentrum.

Sentripetal ~ fra latin centrum; som betyr: «Sentrum + petere, å søke innover mot sentrum».

*** Negentropisk = Som søker mot orden.

Negentropi ~ negativ Entropi.

Skapelsen av TheraPhi er basert på oppdagelser, arbeider og oppfinnelser fra historiske berømte pionerer som Nikola Tesla, George Lakhovsky, Royal Raymond Rife og spesielt Antoine Prioré (1912-1983) i Frankrike med sine revolusjonerende arbeider med dette gjennom mer enn 25 år.

Selv om TheraPhi er en ny skapelse gjort offentlig i 2016, var forgjengeren i regi av Antoine Prioré gjenstand for mange hundre grundige tester med forbløffende resultater. Flere av disse eksperimentelle testene ble gjort av prestisjefulle medlemmer av det franske vitenskapsakademiet.

 

Etter å ha påvist å kurere både sykdommer og kreft, ble videre arbeider med forskning og utvikling støttet av såvel den franske stat som Verdens Helse Organisasjon. Denne støtten forsvant etter et politisk skifte i Frankrike i 1974.

 

 

Finansiert med millioner av dollar, demonstrerte Prioré's maskiner konkret nær 100% helbredelse av alle typer uhelbredelig kreft og leukemi - i tusenvis av strenge laboratorietester med dyr. Disse resultatene ble vist til medisinske vitenskapsmenn og forskere så tidlig som i 1960.

KONTAKT OSS

TheraPhi bringer de opprinnelige arbeidene til Antoine Prioré til et helt nytt nivå med anvendelse av moderne elektronikk og Dan Winter's nye ligninger og fasekonjugerte fysikk til mye mer nøyaktig og bredere spektralt genererte implosiv/ sentripetal/ fasekonjugerte ladede felt. TheraPhi er en «one of a kind», ny tilnærming. Aldri før har «kringkastet» bio-aktiv felt-plasma vært så bred-spektral og aldri før har konjugerte par av felt generatorer blitt brukt, dette inkluderer edelgass optiske konjugasjon.

 

Vitenskapen bak denne nye teknologien har allerede forutsagt følgende:

 

 • De eksakte - kun to - frekvenser som motoriserer fotosyntesen .
 • Hjernebølgenes harmoniske EEG for maksimal oppfatning/ lykke.
 • Schumanns harmoniske resonans.

 

Den kraftfulle plasma-lys-enheten TheraPhi har gjennom praktisk anvendelse vist å balansere cellestrukturer og cellevev som har kommet ut av balanse

 

Denne typen med «sterkt ladningsfelt» gitt av TheraPhi er per definisjon enkelt skissert som det elektrisk motsatte av hevelser, cyster og svulstvekst. (Sentripetal virkning).

 

Det er denne ladningsfordelingens effektivitet perfeksjonert per definisjon - som er den elektriske motsetningen til slike hevelser, cyster og svulstvekst.

 

Theraphi genererer vanligvis sterke fornemmelser og oppfatninger av å være energiladet med metabolsk akselerasjon og forsterkning av sirkulasjon og følelser.

Det er åpenbart at optimalisert ladet sirkulasjon tydelig letter og optimaliserer blodsirkulasjonen og nervesystemet.

 

 

Plasma-lys-enheten TheraPhi er også kjent for å øke blodsirkulasjon og følelser i områder der disse har vært begrenset, redusert eller helt fraværende eller mistet. Med påviste dokumenterte frekvensavgivelser – verifiserte, kjente og målte - bruker Theraphi en høyspenningsversjon av et spesielt justert og sammensatt plasma-lampe-par for «stimulering».

 

Ettersom TheraPhi akselererer metabolismen og hjertets puls og bringer ryggmargsvæskens gjennomstrømning til et «Still point» - (ofte påvist som et vendepunkt for healing) - anbefales og gjennomføres «stimulering» med beskjedne 3, 6 og 9 minutters økter.

 

Andre generelle erfaringer med bruk av TheraPhi:

 

Klarhet og følelse av å være fylt med energi.

Følelse av lykke/ eufori.

 

 

Hva er Phi?

Phi ( Φ = 1.618033988749895… ) er ett irrasjonelt nummer som har flere uvanlige matematiske egenskaper. Phi er grunnlaget for Det gyldne snitt, bestemt av Phi (1.618 ...) Det gylne snitt vil si deling av en linje eller en flate i to deler slik at den minste delen forholder seg til den største som denne til hele linjen eller flaten.

Uttrykt som φ (phi) tilsvarer dette et irrasjonalt tall med verdi

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan finne dette delingsforholdet igjen mange steder i naturen, og spesielt på menneskekroppen. Forholdet mellom lengden fra skulderen til fingertuppene og lengden fra albuen til fingertuppene, knokene på hånda og lengden på bena i forhold til lengden fra kneet til tærne er noen eksempler. Det er også et viktig visuelt virkemiddel innen kunsten. Det gylne snitt var kjent blant grekerne. Det ble mye brukt i renessansen, særlig innen arkitektur. Det gylne rektangel eller rektangler med tilnærmet de samme proporsjoner opptrer også i menneskeskapte ting i vårt dagligliv, som i formen på bankkort og fyrstikkesker.

 

Det gylne snitt bygger på en harmonisk deling av et linjestykke. Snittet deler linjestykket slik at forholdet mellom den lengste og den korteste delen er like stort som forholdet mellom hele linjestykket og den lengste delen av det.

Matematisk kan dette uttrykkes slik: Hvis linjestykket AB er delt i et punkt S slik at forholdet mellom AB og AS er lik forholdet mellom AS og BS, sies S å dele AB i det gylne snitt

 

Det som gjør phi enda mer uvanlig er at det dukker opp i relasjoner i hele universet. . Som f. eks.

 • En numerisk serie oppdaget av Leonardo Fibonacci
 • Matematikk
 • Geometri

 

Phi kommer frem i:

 • Fordelingen av menneskekroppen
 • Planter
 • DNA
 • Solsystemet
 • Kunst og arkitektur
 • Musikk

 

Nøkkelen til liv og harmoni

Det ekstraordinære med Phi er at den er i alle levende og harmoniske ting fordi det er nøkkelen til liv og harmoni.

For vibrasjon til å opprettholde seg selv som form, er det gylne snitt avgjørende.

For at bevissthet skal eksistere er fraktalitet og Phi avgjørende. Uten det gyldne forholdet, ville det ikke være liv som vi kjenner det på denne planeten. Det er derfor vi finner det i alt av liv.

 

Det er ikke overraskende at Phi-harmoni er funnet i vakker musikk, sammenfallende følelser og tanker, og i kroppens rytme/frekvens når den er i dyp fred/bliss/lykke. Den er også tilstede i Schumann's Ressonans fra jorden

 

Når du forstår hva Phi er, og hvordan det er viktig for liv, vitalitet og til og med tyngdekraften - vil du begynne å innse hvor kraftig TheraPhi er. Den inkluderer Phi-harmonien som er bredspektrumial og som ikke bare er gunstige for liv, men er faktisk selve grunnlaget for livet.

 

917 17 904

post@theraphi.no